Financiën en Verzekeringen

De wet sanering natuurlijke personen (wsnp)

woensdag, 5-11-2014  

Wanneer torenhoge schulden zich zo ver ophopen dat aflossing niet langer reëel is, vormt de wet sanering natuurlijke personen een laatste strohalm. Het is een zwaar traject waarin de schuldenaar in drie jaar tijd zo veel mogelijk af moet lossen. Wordt er voldaan aan de strenge regels, dan wordt het resterende bedrag van rechtswege kwijtgescholden. Het lijkt een mooie uitkomst, maar de praktijk is altijd zwaar. Niemand zal voor zijn lol de wet sanering natuurlijke personen aanwenden. Het is een laatste redmiddel voor mensen die dreigen te verzuipen onder een schuldenlast die niet kan worden afbetaald. Het is een misvatting om te denken dat er met de wet sanering natuurlijke personen een makkelijke uitweg is, omdat niet alles afgelost hoeft te worden om aan het einde van de termijn van drie jaar een zogenaamde schone lei (kwijtschelding) te krijgen. Om te beginnen is de wsnp alleen toegankelijk voor extreme gevallen. Het is een absolute voorwaarde om eerst schuldhulpverlening toe te passen. Alleen indien dit geen uitkomst blijkt te bieden (en er is een verklaring nodig die dit bevestigd), kan de wet sanering natuurlijke personen worden aangesproken. Daarbij is het alleen mogelijk om dit speciale traject te volgen wanneer de schuldenlast te goeder trouw is ontstaan. Dat wil zeggen dat schuldenaars die door een misdrijf in de problemen zijn gekomen niet mee kunnen doen. Hetzelfde geldt voor mensen die door onverantwoordelijk gedrag in de problemen zijn gekomen. De wet sanering natuurlijke personen is er niet voor iemand die de schulden volledig aan zichzelf te danken heeft en dit prima had kunnen voorkomen. Daarbij is het ook zeker geen pretje om in de wsnp te zitten. Het houdt onder andere in dat je geen vrije beschikking hebt over je volledige inkomen. Afhankelijk van de hoogte van je salaris kun je rond de 90 à 95 procent gebruiken om rond te komen. Daarnaast is er altijd sprake van een streng toezicht door de bewindvoerder. Het best is het misschien nog te illustreren aan de hand van een voorbeeld. Wanneer je in de wet sanering natuurlijke personen loopt, is het niet vanzelfsprekend om met een partner te trouwen of zelfs maar samen te gaan wonen. In het eerste geval is het zeer lastig om je geliefde vrij te houden van de schuldenlast, die nog steeds bestaat tijdens het doormaken van de wsnp. Daarnaast kan het ontstaan van een nieuwe situatie door een huwelijk leiden tot tussentijdse beëindiging van de wet sanering natuurlijke personen. Er zijn mogelijkheden door huwelijkse voorwaarden te scheppen, maar over het algemeen wordt het afgeraden om te trouwen. Een enorme deuk in de persoonlijke vrijheid.

Moeilijkheden omtrent de wet sanering natuurlijke personen

Er zijn ook allerlei complicaties die tussentijds kunnen optreden wanneer je in de wet sanering natuurlijke personen zit. We stipten al even aan dat een huwelijk er voor kan zorgen dat je uit de wsnp gezet wordt. Zo zijn er meer manieren waarop het traject tussentijds kan worden beëindigd. Bijvoorbeeld wanneer de bewindvoerder van mening is dat er niet (goed genoeg) wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden wanneer je onder de wet sanering natuurlijke personen valt. Wie op een dergelijke manier moet stoppen, krijgt uiteraard niet de beloning van de schone lei en heeft dus nog steeds van doen met een enorme schuld. Bovendien wordt het dan lastiger om opnieuw in de wet sanering natuurlijke personen terecht te komen, want in principe is dit niet mogelijk wanneer je de afgelopen tien jaar al eerder bent toegelaten. Dit is overigens ook van toepassing wanneer je nieuwe schulden maakt na het succesvol afsluiten van de wet sanering natuurlijke personen. Een ander probleem dat kan optreden, is dat er na afloop van de drie jaar, toch geen schone lei wordt gegeven. Dit kan worden besloten wanneer je (volgens de instanties) je niet aan alle verplichtingen hebt gehouden. In deze en andere gevallen is het wel altijd mogelijk om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan. De wet sanering natuurlijke personen is echter niet altijd makkelijk te doorgronden. Juridische hulp is uiteraard welkom, maar je kunt hier vanzelfsprekend niet te veel geld aan uitgeven gezien de financiële situatie. Dus is www.wsnp-zaken.nl een uitkomst. Deze dienst van Blat advocaten kan je bijstaan, en ze kunnen voor het grootste gedeelte door de Raad voor Rechtsbijstand worden betaald (pro deo).

Wat doet wsnp-zaken.nl?

Het team van advocaten is gespecialiseerd in de wet sanering natuurlijke personen en kan dus uitstekend helpen wanneer er moeilijkheden optreden. Dit kan grofweg op drie momenten gebeuren, te weten:

Bovendien kun je op hun website allerlei informatie vinden over de wet sanering natuurlijke personen. Onder het kopje veel gestelde vragen zijn veel snelle antwoorden te vinden. Het is een simpele manier om direct wat te achterhalen. Bij de specifieke en grote vraagstukken is het uiteraard beter contact op te nemen. En je problemen hebt met de wet sanering natuurlijke personen, is het altijd fijn om te kunnen steunen op juridische specialisten. Zeker wanneer er snel een oplossing gevonden moet worden, bijvoorbeeld wanneer uiteindelijk geen kwijtschelding wordt toegewezen. In dat geval is er een termijn van slechts acht dagen waarin je in hoger beroep kunt gaan. Dan is er haast geboden.


Comments are closed.